Straszyła od lat, co gorsze jej stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu. W końcu kamienica przy ul. Rozwojowej w centrum Sosnowca została wyburzona.

Kamienica przy ul. Rozwojowej 7 wyburzana została na zlecenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu.

– Budynek przy ulicy Rozwojowej 7 został zagruzowany ze względu na jego zły stan techniczny, który zagrażał bezpieczeństwu ludzi. Kamienica należała do prywatnej osoby, z którą nie udało się nawiązać kontaktu. Nie mogliśmy nakazać rozbiórki właścicielowi, dlatego podjęliśmy działania w celu zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających tj. zagruzowanie budynku. Otrzymaliśmy na ten cel pieniądze od wojewody śląskiego – mówi Krystyna Kozioł, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Sosnowcu.