Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło pełna listę zwycięskich gmin, które za wysoką frekwencję w drugiej turze wyborów otrzymają promesy na zakup wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród nich trzy miejscowości z województwa śląskiego.

„Bitwa o wozy” to profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wpiera straże pożarne, również Ochotnicze Straże Pożarne, w sposób znaczący i dynamiczny. W tym roku dofinansowano zakup rekordowej liczby 517 samochodów, które przekazano strażom pożarnym – wyjaśnia wiceminister Maciej Wąsik.

Warunkiem przekazania samochodów ochotniczym strażom pożarnym był wkład własny samorządu w postaci 200 tys. zł. Większość samorządów, które znalazły wkład własny, otrzymały samochody ciężkie, średnie oraz lekkie. Dla tych gmin, najmniejszych, które nie mogły wygospodarować takich środków na zakup wozu, MSWiA przygotowało natomiast profrekwencyjną propozycję.

MSWiA zapowiedziało, że sfinansuje zakup 49 wozów gminom do 20 tysięcy mieszkańców, wedle podziału administracyjnego na 49 województw – po jednym dla każdego z byłych województw (według granic z lat 1975-1998). Z udziału w akacji były wyłączone gminy, które dostały wozy w pierwszej turze.

W województwie śląskim „Bitwę o wozy” wygrały gminy: Irządze (powiat zawierciański), Wyry i Ślemień. W ciągu dwóch tygodni wójtowie i burmistrzowie zwycięskich gmin otrzymają w MSWiA oficjalne promesy na zakup wozów strażackich.