Blisko 230 rowerów elektrycznych mają otrzymać pracownicy urzędów miast i gmin, a także strażnicy miejscy i policjanci z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

230 rowerów elektrycznych trafi do miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będą służyć urzędnikom, strażnikom miejskim oraz policjantom. Wszystko po to, aby promować zrównoważoną mobilność miejską i zdrowe nawyki. Rowery mają trafić do gmin Metropolii jeszcze w tym roku. Kwota, jaką GZM planuje przeznaczyć na ten cel, wyniesie ok. 2 mln zł.

Zasięg jazdy ze wspomaganiem do 60 km, bateria litowo-jonowa o pojemności 500 Wh, waga nieprzekraczająca 33 kg, sakwy na bagaż oraz zapięcie rowerowe w formie blokady. To tylko kilka z wymagań, jakie musi spełnić 230 rowerów elektrycznych, które jeszcze w tym roku mają trafić do urzędników, policjantów i strażników miejskich z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rower środkiem komunikacji dla urzędników

We wtorek (29 stycznia) Zgromadzenie GZM przyjęło uchwałę w tej sprawie. Elektryczne rowery zostaną przekazane do 41 miast i gmin w ramach programu „Rowerem lub na kole”, którego celem jest zmiana nawyków transportowych. – Nie można myśleć o nowoczesnym i ekologicznym transporcie miejskim bez roweru, który jest jego integralną częścią. Dlatego postanowiliśmy uczynić rower „oficjalnym” środkiem komunikacji dla urzędników – podkreśla Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Popularyzowanie rowerów jako równorzędnego środka transportu stanowi jeden z elementów naszych działań strategicznych do 2022 roku – dodaje Karolina Wadowska, członek zarządu GZM.

Rowery dla urzędników, straży miejskiej i policji

Rowery zakupione przez metropolię zostaną przekazane gminom w oparciu o wnioski ws. udzielenia pomocy rzeczowej. – Z rowerów będą korzystali zarówno urzędnicy, jak i przedstawiciele straży miejskich czy policji. Chcemy w ten sposób promować zrównoważoną mobilność miejską oraz zdrowe nawyki – wyjaśnia Karolina Wadowska.

Marcin Dworak, metropolitalny oficer rowerowy zauważa, że średnia odległość pokonywania przez mieszkańców metropolii w ramach podróży obligatoryjnych, czyli z domu do pracy lub szkoły i z powrotem, wynosi ok. 5,2 km. – Podróże służbowe nie powinny być dłuższe, zatem służbowy rower ze wspomaganiem elektrycznym wydaje się idealnym rozwiązaniem. Zamawiamy rowery miejskie z pełnymi błotnikami, które pozwalają na podróżowanie w pozycji wyprostowanej, w stroju oficjalnym. Dla mnie jazda na tego typu rowerze, to wysiłek na poziomie trochę szybszego marszu – mówi Dworak.

Ile rowerów otrzymają samorządy?

Metropolia przekazanie gminom od 2 do 10 rowerów elektrycznych. Wyjątkiem są Katowice, które otrzymają 11 jednośladów.

Ile rowerów dostaną zagłębiowskie miasta? Najwięcej, bo 10, przypadnie urzędnikom z Sosnowca, 9 otrzyma Dąbrowa Górnicza, a 8 Będzin. Po 5 rowerów dostanie Czeladź i Sławków, 3 jednoślady powędrują do Siewierza. Wojkowice i Mierzęcice otrzymają po 2 elektryki.

Urzędnicy na rowerach mają dać przykład mieszkańcom i przekonać ich do przesiadki na jednoślady. – Chcemy sprawić, aby rower zaczął być postrzegany jako równoprawny środek transportu miejskiego, a nawet – w pewnych sytuacjach – mający przewagę nad innymi środkami komunikacji. Zaczynamy od siebie. Miejskie rowery elektryczne będą stanowiły służbowy środek transportu, służący do poruszania się na terenie gmin – mówią przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Jestem przekonany, że perspektywa rowerowego siodełka to bardzo dobry punkt patrzenia na miasto, dlatego sam chętnie też będę z niego korzystał – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Rowerowa rewolucja

Program „Rowerem lub na kole”, to nie jedyne działanie GZM w zakresie polityki rowerowej. Wśród nich znalazło się m.in. zaktualizowanie „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej”. – Celem tego dokumentu jest ujednolicenie standardów, jakie powinny spełniać drogi rowerowe w metropolii. Chodzi tu m.in. o szerokość jezdni czy rodzaj stosowanej nawierzchni – wyjaśnia Marcin Dworak.

W minionym roku opracowane zostało również „Studium tras rowerowych”, w którym zaprezentowano propozycję przebiegu ponad 1500 km dróg rowerowych. Ponadto metropolia planuje uruchomić wypożyczalnię rowerów miejskich, której celem jest poszerzenie oferty transportowej i poprawa mobilność jej mieszkańców. W programie działań strategicznych do roku 2022, na uruchomienie programu pilotażowego Roweru Metropolitalnego przewidziano 23 mln złotych.