Koronawirus w Polsce. Czy targowiska zostaną zamknięte?

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dotyczące funkcjonowania targowisk i bazarów. Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. Na ich terenie mogą znajdować się zarówno większe sklepy, sklepiki jak również stragany z produktami spożywczymi. W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest … Czytaj dalej Koronawirus w Polsce. Czy targowiska zostaną zamknięte?