W 2016 roku mający ponad 100 lat budynek dworca w Strzemieszycach został wyburzony. Od tamtego czasu, teren ten jest zaniedbany i zapomniany. Ma się to zmienić, a przynajmniej takie plany ma dąbrowski magistrat.

Jak informują dąbrowscy urzędnicy, właśnie ruszają prace nad koncepcją dla zagospodarowania przestrzeni przed dawnym budynkiem dworca kolejowego w Strzemieszycach, która obecnie jest mocno zaniedbana. W ramach tychże prac, miasto zapowiada spotkania i dyskusje na temat tego, jak urządzić tą zaniedbaną część dzielnicy, tak by stała się atrakcyjnym miejscem spotkań dla mieszkańców. To dosyć istotne, biorąc pod uwagę to, że takich miejsc w Strzemieszycach nie ma zbyt wielu.

Pierwsze spotkanie zaplanowano w środę, 3 października, o godz.17:00 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ofiar Katynia.

– Realizowany obecnie projekt jest kontynuacją rozmów o pomysłach i inwestycjach dla dzielnicy, organizowanych w ramach procedury Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego i konsultacji społecznych. W ich trakcie mieszkańcy Strzemieszyc wielokrotnie wskazywali na konieczność poprawy stanu placu przed wyburzonym dworcem. Przyczyną rozpoczęcia konsultacji są także plany dotyczące stacji kolejowej Strzemieszyce. W ramach wspólnych prac gminy Dąbrowa Górnicza oraz PKP PLK powstanie m.in. przejście pieszo-rowerowe pod torami i parking. Zostaną też wyremontowane perony – wyjaśnia Marcin Bazylak, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

W rozmowach dawny plac dworcowy był wskazywany jako potencjalny skwer, miejsce do wypoczynku, spaceru z dziećmi lub spotkań sąsiedzkich.

– Decyzja o przebudowie terenu dworca to dobry moment, aby zająć się skwerem. Strzemieszyce powstawały wokół terenów kolejowych i jest to ważna przestrzeń dla historii, tożsamości i przyszłości dzielnicy. Ważne też, aby wspólnie zadecydować, jak wykorzystać plany gminy i PKP dla poprawy tego miejsca. Z naszego punktu widzenia rozwiązania muszą wyjść od mieszkańców, a rolą architektów jest przełożenie tych pomysłów na koncepcję – mówi dr Łukasz Pancewicz, urbanista z gdańskiej pracowni A2P2, która będzie prowadzić projekt.

Jak informuje dąbrowski magistrat, prace nad koncepcją potrwają dwa miesiące. W pierwszym etapie zostaną przeprowadzone warsztaty informacyjne i diagnostyczne wraz z prezentacją propozycji dotyczących terenów dworca. Na ich podstawie powstanie wstępna koncepcja, która zostanie przekazana mieszkańcom do opiniowania. W oparciu o zgłoszone uwagi architekci z firmy A2P2 wypracują ostateczne rekomendacje. Zostaną one zaprezentowane na ostatnim spotkaniu w listopadzie.

Wyniki warsztatu posłużą do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także opracowania koncepcji dla placu. Ustalenie propozycji pozwoli na oszacowanie kosztów inwestycji i rozpoczęcia działań związanych z jego poprawą – np. lokalizacją ławek, pielęgnacją i dosadzeniem zieleni. O tym, co będzie zrealizowane, zadecydują mieszkańcy.

Skomentuj przez Facebook

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here