W tym roku Dąbrowskie Wodociągi będą kontynuować wymianę kanalizacji sanitarnej na os. Manhattan. Kiedy prace się zakończą?

W 2017 roku, w ramach działań inwestycyjnych, Dąbrowskie Wodociągi wymieniły sieć wodociągową w ul.: Kalinowej, odcinek sieci przy ul. Morcinka, Topolowej, ul. Kazdębie, Jodłowej i przy oś. Robotniczym oraz trzy odcinki sieci wodociągowej na oś. Manhatan, gdzie prace będą kontynuowane w tym roku.

Obecnie wymieniono tam około 350 metrów kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, że zakres prac jest bardzo duży, by zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców, prace zostały podzielone na trzy etapy, z których ostatni zostanie zakończony właśnie w tym roku.
Kontynuacja wymiany kanalizacji sanitarnej na os. Manhattan będzie największym zadaniem realizowane w 2018 roku przez Dąbrowskie Wodociągi.

– Prace są skomplikowane, m.in. ze względu na wąskie drogi, na których ruch w miarę możliwości staramy się utrzymywać, by zapewnić dojazd do bloków i obiektów handlowych – mówi Lucyna Żurek, kierownik działu inwestycji i wykonawstwa Dąbrowskich Wodociągów.

– Jest to szczególnie trudne, gdyż prace są prowadzone na dużej głębokości, nawet 7 metrów pod ziemią, a dodatkową przeszkodą jest gęsta sieć uzbrojenia osiedla, które musimy zabezpieczyć – dodaje

Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to prace powinny zakończyć się w połowie roku.

Warto także dodać, że gotowa jest też dokumentacja wymiany sieci wodociągowej w rejonie Wzgórza Gołonowskiego z przejściem pod torami tramwajowymi oraz w ul. Młodych. Prace w terenie rozpoczną się w tym roku.

Trwa także, rozpoczęta we wrześniu, modernizacja 2000 metrów wodociągu przesyłowego od ul. Konstytucji do ul. Pogoria. To podstawowy wodociąg, którym woda z ujęć własnych Dąbrowskich Wodociągów doprowadzana jest do miasta. Prace prowadzone są w trudnym terenie m.in. pod linią kolejową, częściowo w lesie, przy bardzo podniesionym poziomie wód gruntowych. Z tego powodu konieczne było zastosowanie igłofiltrów.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here