Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczęła przygotowania do sprawdzenia terenów pod kątem planowanej velostrady, która ma połączyć miasta Zagłębia z Katowicami.

Szybka droga dla rowerów to projekt metropolii. W przyszłości rowerzyści będą mogli się wygodnie przemieszczać od Katowic po Dąbrowę Górniczą. Ma to być szeroka trasa z systemem wjazdów i zjazdów, oddzielona od ruchu samochodów i pieszych. Będzie przebiegać przez nieczynne linie kolei przemysłowej.

– Rozważamy trzy warianty poprowadzenia velostrady. Podstawowy liczy ponad 20 km, najdłuższy 32 km. Zanim jednak wybierzemy właściwe rozwiązanie, musimy ustalić stan prawny i faktyczny nieruchomości – mówi Paweł Krzyżak, zastępca dyrektora Departamentu Projektów i Inwestycji.

Rower – fot. Pexels
Rower – fot. Pexels

Audyt przebiegu zakładanej trasy

Krokiem ku realizacji projektu jest podpisanie listu intencyjnego o współpracy z firmą Pragbud, właścicielem odcinków nieczynnych linii kolejowych, przez które może przebiegać velostrada. Zakłada on współpracę nad ustaleniem statusu prawnego oraz stanu technicznego nieruchomości – gruntów oraz infrastruktury podczas audytu przebiegu zakładanej trasy.

W praktyce właściciel gruntów może m.in. udostępnić niezbędną dokumentację oraz udzielać wyjaśnień podczas prac nad przygotowaniem koncepcji. Ponadto, metropolia i Pragbud wyraziły intencję podjęcia negocjacji związanych z nabyciem nieruchomości pod przyszły wariant velostrady.

Audyt terenów poprzemysłowych znajdujących się w planowanych trzech wariantach przebiegu velostrady obejmuje ponad 600 działek. Nieruchomości zlokalizowane są w Dąbrowie Górniczej, Czeladzi, Będzinie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Katowicach i Mysłowicach.

– W ramach audytu zostaną zebrane takie informacje, jak szczegółowy opis nieruchomości, ich stan prawny, struktura właścicielska, zapisy w księgach wieczystych, prawo do pierwokupu czy obszary objęte ochroną. Przeprowadzenie wszystkich tych czynności jest konieczne, aby wybrać optymalny wariant dla koncepcji przyszłej velostrady – tłumaczy Paweł Krzyżak.

Wykonawca, który zostanie wybrany w drodze przetargu, będzie miał cztery miesiące na przeprowadzenie audytu od momentu podpisania umowy. O dokładnym przebiegu velostrady zadecydują wyniki przyszłej analizy w oparciu o wyznaczone przez metropolię trzy warianty trasy.

Velostrada - fot. GZM
Velostrada – fot. GZM

Trzy warianty trasy

Każdy z nich zaczyna się w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z ul. Bohaterów Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe Górki koło zbiornika Pogoria.

Pierwszy wariant zakłada, że trasa ma liczyć ponad 20 km łącząc Katowice, Sosnowiec oraz Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy po dowolnym pod względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie. Możliwe jest w tej sytuacji jeszcze sprawdzenie dodatkowo możliwości przebiegu trasy przez Będzin lub Czeladź.

Drugi wariant wymaga przygotowania koncepcji przebiegu po śladzie nieczynnej linii kolejowej liczącej ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę Górniczą, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i Mysłowice. Trzeci wariant także dotyczy wykorzystania nieczynnych linii kolejowych o długości 32 km, które przechodzą przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice oraz Katowice.

Skomentuj przez Facebook

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here