Urząd Stanu Cywilnego w Psarach zmienił swoją siedzibę. Nowy obiekt dostosowany jest do potrzeb wszystkich mieszkańców.

Od czerwca Urząd Stanu Cywilnego w Psarach mieści się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Szkolnej 100. Dzięki temu przedsięwzięciu znacznie poprawi się komfort obsługiwanych w nim mieszkańców. Koszt inwestycji to ponad 18 tys. złotych. Prace, które wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, obejmowały m.in. gruntowanie i malowanie ścian oraz zakup i montaż mebli.

Nowe pomieszczenie jest nie tylko znacznie większe od dotychczasowego, ale również wyposażone w pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Prowadzący do USC korytarz pozbawiony jest barier architektonicznych, a znajdująca naprzeciwko niego toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Co ważne, w budynku znajduje się kasa, dzięki której mieszkańcy mogą od razu dokonać ewentualnych płatności.

Znacznie prostszy jest również sam dostęp do budynku – prowadzi do niego specjalny podjazd dla wózków inwalidzkich. Lepszą komunikację zapewnia znajdujący się na przeciwko Ośrodka Pomocy Społecznej przystanek autobusowy.

Nowa lokalizacja nie tylko poprawi komfort, ale również przyniesie wiele korzyści mieszkańcom, którzy w jednym budynku mogą załatwić powiązane ze sobą sprawy, m.in. zgłosić urodzenie dziecka i złożyć wniosek o tzw. becikowe czy wystąpić o akt zgonu i złożyć wniosek o zasiłek celowy w sprawie pogrzebu.

Przeniesienie Urzędu Stanu Cywilnego do nowego budynku zostało podyktowane nowymi przepisami. W styczniu pojawiły się regulacje dotyczące przechowywania blankietów dokumentów publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych. W lipcu wchodzą w życie przepisy, którą mówią o tym, że pomieszczenie przeznaczone do wydawania dowodów osobistych musi posiadać wydzieloną i zabezpieczoną przed dostępem osób nieuprawnionych część, w której będą one przechowywane.

W Urzędzie Gminy Psary jedynymi spełniającymi te wymagania pomieszczeniami są te, w których mieści się obecnie Urząd Stanu Cywilnego. W związku z tym, że ewidencja ludności, dowody osobiste i kadry są częścią Referatu Organizacyjnego i Oświaty nie ma możliwości, by znajdowały się w innym budynku niż Urząd Gminy, konieczne więc było przeniesienie Urzędu Stanu Cywilnego.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here