Jeden z największych szpitali w regionie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, zamknął ubiegły rok stratą w wysokości 24 milionów złotych. To niejedyny problem sosnowieckiej placówki.

Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest daleka od ideału. Szpital jest w znacznie gorszej sytuacji finansowej niż dotychczas prezentowano.

– Wynik finansowy za 2018 rok jest znacznie gorszy niż zakładano. Plany, zarówno inwestycyjne jak i finansowe, były bardzo optymistyczne, ale nie zostały zrealizowane. Planowano ponad 42 mln zł na inwestycje i ostatecznie przeznaczono na ten cel niespełna 5 mln zł. Podobnie było w przypadku planu remontów, z planowanych wstępnie 35 mln zł, ostatecznie wydatkowano tylko ok. 150 tys. zł. Szpital zamknął rok stratą w wysokości 24 mln zł i znacząco przekroczył pułap amortyzacji. To problem nie tylko szpitala, ale również województwa śląskiego, które stoi przed dylematem pokrycia przynajmniej części straty – wyjaśniał Krzysztof Lehnort, dyrektor ds. ekonomicznych i zarządzania majątkiem szpitala.

Co istotne, łączna skumulowana strata szpitala, za ostatnie lata, na koniec roku 2018 wynosi już 136 mln złotych. Zważając na powyższe, pełniąca obowiązki dyrektora szpitala, Alicja Cegłowska zapowiada konieczność cięć i wypracowania oszczędności w budżecie. Zapewnia jednocześnie, że nie ma zagrożenia dla udzielanych przez szpital świadczeń i wypłat dla pracowników, a prowadzone przez szpital działania nie odbiją się na pacjentach.

Drugim, dość znacznym problemem jest Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna. Projekt miał poprawić komunikację i ułatwić przesyłanie dokumentacji medycznej między dziewięcioma szpitalami w regionie. Jednak, dyrektor szpitala poinformowała o wypowiedzeniu umowy związanej z realizacją projektu.

– Ta umowa ma wiele mankamentów i braków formalno-prawnych. Najważniejsze z nich to zagrożenie powielenia przez eCareMed funkcjonalności platformy ogólnokrajowej oraz brak informacji na temat praw autorskich do kodów źródłowych systemu, co mogłoby narazić województwo na olbrzymie koszty obsługi systemu i ograniczenie możliwości jego rozwoju – podkreśla pełniąca obowiązki dyrektora szpitala, Alicja Cegłowska.

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna to projekt o wartości ponad 99 mln zł, z których 84 mln zł ma pochodzić ze środków unijnych. – Podjęliśmy intensywne działania, by zrealizować nowe założenia projektu, a całe dofinansowanie unijne w wysokości ok. 84 mln zł chcemy przeznaczyć na rozwiązania informatyczne w służbie zdrowia. Chcemy też rozszerzyć ten projekt o kolejne dwa szpitale – informuje Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Skomentuj przez Facebook

4 KOMENTARZE

  1. Jak coś jest zagłębiowska to dopiero śmierdzi…wystarczy przejechać się autobusami obojętnie jakiej linii…w masce trza jechać,bo smród nie do zniesienia!!!!

    • Co do smrodu to przeważnie wieje od zachodu czyli niemcu z landu. Cóż niewygodna prawda. Zmiana nazw i dalej kompleks Zagłębia Dąbrowskiego. Zostaje kłamstwo, denny dowcip, propaganda i życie historią.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here