Rada Powiatu Będzińskiego, w czasie czerwcowej sesji, udzieliła absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Jednomyślności nie było.

W czasie czerwcowej sesji Rada Powiatu Będzińskiego udzielili zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. Oznacza to, że radni pozytywnie ocenili działania starosty i podległych mu służb w zakresie realizacji wydatków i dochodów powiatu w ubiegłym roku. Jednak jednomyślności nie było. Za głosowało 18 radnych, z kolei 4 wstrzymało się od głosu.

Radni swoją decyzję podjęli po otrzymaniu informacji o podstawowych wskaźnikach wykonania powiatowego planu finansowego za 2017 rok, a także przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Warto wspomnieć, że budżet na 2017 rok uchwalony przez radnych, po uwzględnieniu zmian, przewidywał realizację dochodów w kwocie około 112 mln zł, które wykonano w wysokości 112,8 mln zł. Dochody bieżące wynosiły 103,8 mln zł, a ich wykonanie zamknęło się kwotą 105,8 mln zł. Z kolei dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 8,4 mln zł, natomiast ich wykonanie to 7 mln zł.

Natomiast plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach przewidywał kwotę 119,6 mln zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 112,3 mln zł. Wydatki bieżące to kwota 104,5 mln zł, z kolei ich wykonanie zamknęło się kwotą 99,4 mln zł. Planowane wydatki majątkowe to kwota 15 mln zł, a zostały wykonane w wysokości 12,9 mln zł.

– Budżet powiatu na koniec 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2,8 mln zł oraz wolnymi środkami w kwocie 7,5 mln zł. Dziękuję radnym za to, że pozytywnie ocenili pracę zarządu – skomentował starosta Arkadiusz Watoła.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here