Urząd Miejski w Będzinie rozpoczął szczegółową weryfikację danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje będą sprawdzane pod kątem liczby osób zameldowanych z liczbą osób w nich zgłoszonych oraz czy zadeklarowany sposób segregacji jest zgodny z rzeczywistością.

Na podstawie składanych przez mieszkańców deklaracji wyliczana jest miesięczna opłata, uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną posesję. Jeżeli na danej nieruchomości zwiększyła się lub zmniejszyła liczba osób zamieszkujących, mieszkaniec ma obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Rzetelne dane w deklaracji i wpłacanie zobowiązań podatkowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest warunkiem niepodnoszenia stawek dla wszystkich mieszkańców.

Warto przypomnieć, że 1 lipca zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w Będzinie. Zgodnie z uchwałą stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny wynosi 21,00 złotych od osoby. Natomiast, w przypadku odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny stawka wynosi 42,00 złote od osoby.

Co grozi za niesegregowanie śmieci mimo deklaracji?

W przypadku zgłoszonej segregacji, w pojemnikach na odpady zmieszane nie powinno być odpadów zbieranych selektywnie, tj. papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, a także przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, zużytego sprzętu RTV i AGD i odpadów budowlanych. W przeciwnym razie samorządy ponoszą straty.

Nagminne naruszenie zasad segregacji będzie skutkowało odpowiedzialnością zbiorową, czyli sytuacją w której wszyscy we wspólnocie czy spółdzielni będą musieli płacić wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak za odpady zmieszane (niesegregowane).

Prawidłowa segregacja przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Im większą ilość odpadów zmieszanych odbiera firma, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a także stawki opłat za odpady dla mieszkańców.

Skomentuj przez Facebook

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here