Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej już po raz drugi nie głosują w budżecie obywatelskim, ale podczas dyskusji będą wybierać projekty, które zostaną zrealizowane w ich dzielnicach. Spotkania otwierające rozpoczynają się 11 kwietnia.

W tym roku Dąbrowa Górnicza już po raz szósty rozpoczyna procedurę Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, drugi raz w nowej formule DBP 2.0.

Przy wsparciu animatorów dzielnicowych i we współpracy z Fundacją Napraw Sobie Miasto zostanie przeprowadzona kolejna edycja, która, jak twierdzą urzędnicy, stawia na dialog i dyskusję.

– Pierwszym z etapów procedury będzie składanie pomysłów. Każdy mieszkaniec bez względu na wiek i dzielnicę, w której mieszka może przelać swój pomysł na zmianę jednej z dzielnic na formularz zgłoszeniowy – mówi Maciej Urbańczyk z wydział organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej UM w Dąbrowie Górniczej.

Formularz z propozycją pomysłu można składać do 30 kwietnia: listownie na adres: urzędu miejskiego z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”, osobiście w urzędzie miejskim w biurze obsługi interesantów, punktach konsultacyjnych i w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej, a także mailowo na adres twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

Spotkania otwierające i diagnostyczne odbywać się będą od 11 do 20 kwietnia w każdej z 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej. Podczas tych spotkań mieszkańcy będą mogli porozmawiać o swojej dzielnicy i dowiedzieć się, jakie magistrat wypracował plany inwestycyjne w ich dzielnicach. To kontynuacja prac nad wizją dzielnicy wypracowana w poprzedniej edycji DBP, zaprezentowanie założeń i zasad funkcjonowania DBP 2.0 i poznanie animatora dzielnicy. Harmonogram spotkań znajduje się tutaj TUTAJ.

Spotkania otwierające mają również na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z rewitalizacją, a także narzędzi i metod aktywizacji obywatelskiej, takich jak: konsultacje społeczne, inicjatywy i mikrogranty.

Podobnie jak w poprzednim roku, tak i w tym mieszkańcy dębowego miasta mają do rozdysponowania 8 mln zł.

Warto także dodać, że w dotychczasowych pięciu edycjach DBP złożonych zostało 1238 projektów. 321 z nich za kwotę przekraczającą 37 mln zł zostało wybranych do realizacji.

Skomentuj przez Facebook

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here