Tygodnik Twoje Zagłębie wspólnie z Zagłębiowskim Alarmem Smogowym prowadzi pomiary szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 w miastach Zagłębia Dąbrowskiego. Badania prowadzone są lokalizacjach znacznie oddalonych od stacji pomiarowych WIOŚ.

Stan powietrza w regionie regularnie mierzony i raportowany jest przez stacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej ul. Tysiąclecia i w Sosnowcu ul. Lubelska. Pozostałe miejscowości niestety nie posiadają aktualnej wiedzy o stanie powietrza w trakcie zimowego sezonu grzewczego, podobnie dzielnice Sosnowca znacznie odległe od stacji WIOŚ. Natomiast Dąbrowa Górnicza od początku stycznia prowadzi własne pomiary jakości powietrza przy użyciu 20 czujników stężenia pyłu zawieszonego, czujniki te rozlokowano praktycznie we wszystkich dzielnicach miasta.

Aktywiści Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego, wspólnie z tygodnikiem Twoje Zagłębie przeprowadzą w miesiącu marcu pomiary szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 w regionie Zagłębia w lokalizacjach znacznie oddalonych od stacji pomiarowych WIOŚ. W piątek, 10 marca pyłomierz został zainstalowany w Sosnowcu w sercu dzielnicy Pogoń i przez kilka dni będą tam prowadzone ciągłe pomiary. Następnie pyłomierz przeniesiony będzie do Będzina na osiedle Syberka, później natomiast do centrum Czeladzi.

Rok temu, również wspólne, pomiary prowadzone były m.in. w Czeladzi na osiedlu Piaski i centrum Będzina przy dworcu PKP i oczywiście wykazały bardzo złą jakość powietrza. Wyniki tych pomiarów, przypomnimy przy okazji prezentowania tegorocznych pomiarów.

– Jesteśmy niezwykle zainteresowani wynikami pomiarów w lokalizacjach jakie wspólnie z partnerem zaplanowaliśmy do tej akcji, nawet jeśli wyniki mogą wydawać się już z dzisiaj oczywiste, to cierpliwie na nie czekamy. Będzin i Czeladź które nie maja własnych stacji pomiarowych zyskają dzięki naszym pomiarom ogólna wiedzę o stanie powietrze w okresie szczególnego zagrożenia dla zdrowia od niskiej emisji z palenisk domowych. Dziękuje naszemu partnerowi medialnemu za okazanie wysokiej społecznej odpowiedzialności i wspólne prowadzenie akcji pomiarowej ważnej dla edukacji mieszkańców, a w efekcie dla ich zdrowia – mówi Rafał Psik z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego

– Już w chwili uruchomienia pyłomierza w Sosnowcu, chwilowe wskazanie wykazało stężenie szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 80-90µg/m3, co jest wartością wynoszącą prawie 170 procent dopuszczalnej wartości średniodobowej – dodaje Rafał Psik.

W Zagłębiu Dąbrowskim normy pyłu zawieszonego PM10 i szkodliwego benzo(a)pirenu są znacznie przekraczane każdego roku. W roku 2016 mieliśmy w Sosnowcu 65 dni, a w Dąbrowie Górniczej 70 dni z przekroczeniem dopuszczalnej średniodobowej normy pyłu zawieszonego PM10 mierzone przez stacje pomiarowe tła miejskiego. Tylko w tym roku, a jest dopiero początek marca, było to odpowiednio do dnia dzisiejszego 33 dni i 40 dni przekroczeń dopuszczalnej dla zdrowia normy. Standardy UE stwierdzają ze akceptowalne są maksymalnie 35 dni rocznie z przekroczeniem normy.

Średnioroczne stężenia szkodliwego (substancja mutagenna i kancerogenna) benzo(a)pirenu było przekraczane kilkukrotnie, stacja pomiarowa zlokalizowana w w Dąbrowie Górniczej wskazała prawie 6 krotne przekroczenie dopuszczalnej normy.

Głównym źródłem pochodzenia tych szkodliwych substancji jest spalanie w domowych wysoceemisyjnych kotłach paliw stałych takich jak węgiel i drewno. Dodatkowe szkodliwe substancje jak dioksyny czy metale ciężkie emitują do powietrza ci mieszkańcy regionu Zagłębia Dąbrowskiego którzy spalają śmieci.

Czy utworzenie metropolii w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej to dobre rozwiązanie?

View Results

Ładowanie ... Ładowanie ...

Skomentuj przez Facebook

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here