Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powołała do życia Radę Społeczno-Gospodarczą. – Chcemy czerpać z doświadczenia fachowców – tłumaczą władze związku.

Przedstawiciele świata nauki, biznesu, animatorzy życia społecznego, eksperci specjalizujący się w zagadnieniach związanych m.in. z transportem czy rewitalizacją architektury poprzemysłowej. To osoby, które tworzą Radę Społeczno-Gospodarczą przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Tworzenie metropolii jest złożonym, wielowątkowym procesem, wymagającym wiedzy, doświadczenia i umiejętności z różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Powołując Radę Społeczno-Gospodarczą, chcemy czerpać z doświadczenia tego eksperckiego grona, aby wspólnie szukać jak najlepszych rozwiązań, podnoszących efektywność podejmowanych działań. Razem mamy szansę stworzyć wizję nowoczesnego i przyjaznego – mieszkańcom oraz przedsiębiorcom – ośrodka metropolitalnego – dodaje przewodniczący Karolczak.

Rada Społeczno-Gospodarcza powstała na mocy uchwały zarządu GZM, a w jej skład wchodzi 16 osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w dziedzinach, związanych z funkcjonowaniem metropolii. – Rada ma charakter doradczy i będzie stanowić merytoryczne wsparcie m.in. w diagnozowaniu głównych problemów, z którymi zmaga się obszar związku metropolitalnego – w analizowaniu możliwości i wariantów rozwiązywania problemów, w monitorowaniu i ocenie działań, podejmowanych przez Metropolię oraz w identyfikowaniu głównych problemów prawnych, utrudniających realizację ustawowych zadań – wyjaśnia Urszula Żbikowska z departamentu promocji i komunikacji społecznej G-ZM.

Rada Społeczno-Gospodarcza przy G-ZM – fot. Wojciech Mateusiak
Rada Społeczno-Gospodarcza przy G-ZM – fot. Wojciech Mateusiak

Pracom Rady Społeczno-Gospodarczej przewodniczyć będzie dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. – Budowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowi szansę na przystosowanie naszego regionu do wyzwań XXI wieku i na ostateczne pożegnanie z epoką robotniczo-przemysłowych osiedli i miasteczek, jaka kształtowała nas i nasze otoczenie przez ostatnie dwa stulecia – mówi prof. Tomasz Pietrzykowski. – Aby sprostać randze tego zadania, konieczna jest mobilizacja wszelkich możliwych zasobów ludzkich i intelektualnych, jakimi dysponujemy. Dlatego chcielibyśmy, aby osoby o znaczącym dorobku i osiągnięciach, a zarazem nowocześnie myślące i zaangażowane w sprawy naszego regionu, służyły swoją wiedzą i doświadczeniem zarządowi i zgromadzeniu G-ZM – dodaje.

ZOBACZ SKŁAD RADY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ PRZY METROPOLII G-ZM

Rada Społeczno-Gospodarcza przy G-ZM – fot. Wojciech Mateusiak
Rada Społeczno-Gospodarcza przy G-ZM – fot. Wojciech Mateusiak

Janusz Dramski

 • Manager Business Link Katowice, a wcześniej specjalista zajmujący się m.in. wsparciem sprzedaży oraz działaniami marketingowymi w polskich i zagranicznych korporacjach
 • Od 2006 roku związany z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, a w szczególności
  z Forum Młodych RIG w Katowicach

Przemysław Grzywa

 • Przedsiębiorca, bloger, specjalizujący się w tworzeniu aplikacji webowych i mobilnych oraz dostarczaniu customowych rozwiązań IT
 • Przewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe
 • Marketingowiec z 10-letnim doświadczeniem w branży górniczej

dr Adam Hajduga

 • Kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Współtwórca i koordynator Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i INDUSTRIADY
 • Wiceprezydent European Route of Industrial Heritage (ERIH)
 • Ekspert w międzynarodowych projektach dot. wykorzystywania dziedzictwa kulturowego

Jacek Hanke

 • Prezes zarządu Digital Core Design.
 • Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu specjalizowanych układów scalonych
 • Bezpośrednio zaangażowany w realizację projektów badawczych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Agnieszka Kaczmarska

 • Architekt, prezes katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Rady Konsultacyjnej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
 • Jako projektant specjalizuje się w rewitalizacji architektury poprzemysłowej, obiektach sportowych, biurowych i rekreacyjnych

Leszek Lerch

 • Partner i dyrektor zarządzający biurami regionalnymi EY w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu
 • Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz kwalifikacje ACCA
 • Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą
  o rachunkowości MSSF oraz ich weryfikacją

dr Bartosz Mazur

 • Doktor nauk ekonomicznych
 • Specjalista w zakresie transportu publicznego, szczególnie jego zagadnień prawnych oraz integracji systemów taryfowo-biletowych
 • Pracownik Urzędu Miasta Rybnik

Janusz Michałek

 • Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Wcześniej przewodniczący zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w którym m.in. od 2014 r. kierował realizacją kluczowego projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i II”

dr Adam Mokrysz

 • Prezes Zarządu Mokate SA i CEO Grupy Mokate
 • Wprowadził Mokate do czołówki polskich eksporterów rynku spożywczego
 • Absolwent Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Marcin Nowak

 • Wiceprezes ABSL; bierze aktywny udział w działaniach Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
 • Ma ponad 18 lat doświadczenia na wielu szczeblach zarządzania w firmach o profilu outsourcingowym oraz medycznym

dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

 • Prorektor Uniwersytetu Śląskiego
 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Śląskiego
 • Wojewoda Śląski w latach 2005-2007

dr hab. Robert Pyka

 • Dyrektor naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
 • Założyciel i przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
 • W swoich badaniach koncentruje się m.in. na problematyce związanej z kondycją
  i przyszłością państwa oraz ewolucji jego struktur terytorialnych w perspektywie globalizacji, metropolizacji oraz demokracji i współrządzenia

Matylda Sałajewska

 • Kuratorka Katowice STREET ART AIR
 • Artystka tworząca w przestrzeni miejskiej
 • Autorka takich projektów jak np. „Oddychający dom” oraz „Dłonie pod Superjednostką”
 • Jej etat to bycie artystką 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

dr hab. prof. UE Robert Tomanek

 • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu ekonomiki i organizacji transportu, analizy i projektowania systemów transportowych, polityki transportowej
 • Był zastępcą dyrektora KZK GOP (1992-1999), pełnił funkcję konsultanta samorządu wojewódzkiego ds. opracowania strategii rozwoju transportu w regionie (2011-2014)

dr hab. inż. prof. PŚ Krzysztof Wodarski

 • Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
 • W swoich zainteresowaniach badawczych zajmuje się zarządzaniem ryzykiem gospodarczym, restrukturyzacją przedsiębiorstw, oceną efektywności ekonomicznej inwestycji, projektowaniem kopalń węgla kamiennego
 • Członek Sekcji Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN

Tomasz Zjawiony

 • Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Kierował firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim
 • Specjalizuje się w tematyce handlu na rynku polskim oraz międzynarodowym

Skomentuj przez Facebook

Podczas pierwszego spotkania roboczego, które odbyło się w poniedziałek, 12 marca, członkowie rady wzięli udział w warsztatach dotyczących strategii promocji G-ZM.

Skomentuj przez Facebook

3 KOMENTARZE

 1. Taaaak…. Rozdawanie stołeczków… Wiele tysięcy pensji będą brali Ci „doradcy”?

  Ja wam doradzę gratis. Chcecie, aby ludzie korzystali z komunikacji miejskiej, wprowadźcie bilety roczny za 180zł jak w Jaworznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here