– To najlepszy budżet tej kadencji, świadczy o tym pozytywna opinia RIO. Planowany deficyt to około 2,1 mln zł – mówi starosta Arkadiusz Watoła. – Ten budżet jest mało realny. Przeszacowano dochody o ponad 10 procent – komentuje radny Marek Mrozowski.

Na ostatniej sesji rady powiatu przyjęto budżet na 2018 rok. Po stronie dochodów zapisano ponad 122 mln zł, z czego 100 mln zł to dochody bieżące, a 22 mln zł stanowią dochody majątkowe. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie ponad 124 mln zł, z czego 94 mln zł to wydatki bieżące, a 30 wydatki majątkowe. Planowany deficyt budżetu wyniesie około 2,1 mln zł. W tym roku było to 4,4 mln zł. W budżecie zaplanowano także zadłużenie powiatu poprzez wyemitowanie obligacji na kwotę 3 mln zł.

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Jednomyślności wśród radnych jednak nie było. Za projektem opowiedziało się dwudziestu jeden głosujących przy sześciu głosach wstrzymujących się.

– To najlepszy budżet w tej kadencji. Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła go bez żadnych uwag i zastrzeżeń. W jej uzasadnieniu możemy przeczytać między innymi, że projekt spełnia wszystkie wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych – komentuje starosta Arkadiusz Watoła (Prawo i Sprawiedliwość).

Za przyjęciem budżetu głosował miedzy innymi Robert Szpinda. – Budżet nie jest idealny, ale został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, dlatego głosowałem za jego przyjęciem, podobne jak pozostali członkowie Platformy Obywatelskiej – mówi radny.

Od głosu wstrzymali się członkowie Komitetu Rozwoju Zagłębia.

– Ten budżet jest mało realny. Głównym powodem jest znaczne przeszacowanie po stronie dochodów, powyżej 10 procent. Dodam także, że nie jestem przeciwnikiem kredytów i papierów wartościowych, ale w sytuacji, kiedy idą one na inwestycje, a nie jak w tym przypadku na pokrycie bieżącego deficytu. Ten budżet został przyjęty, żeby dotrwać do wyborów, w przyszłym roku może zostać narzucony przez Regionalną Izbę Obrachunkową – komentuje Marek Mrozowski, radny powiatowy, były członek zarządu.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here