Władze Siewierza podpisały umowę na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę parku miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Żwirki i Wigury, a szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu, na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę parku miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Pierwsze prace na tym terenie rozpoczęły się już w pierwszej połowie ubiegłego roku, jednak ówczesny wykonawca nie zrealizował zadania i gmina zmuszona była odstąpić od umowy. W wyniku ponownego przetargu wyłoniono nowego wykonawcę.

Dotychczas, za kwotę ponad 250 tys. złotych wykonano wycinkę drzew, korytowanie ścieżek i placów, położenie obrzeży oraz podbudowę ścieżek i placów. Kolejny etapem, którym zajmie się firma Garden Designers z Lublina jest budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżek pieszych wraz z dwoma kładkami dla pieszych nad rowem Jordan, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy dydaktycznej, innych placów i nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia, zieleni i obiektów małej architektury oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Ośrodek ten stanowić będzie teren z nawierzchni utwardzonych w formie ścieżek pieszych o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywicznej oraz z nawierzchni trawiastych, na którym między innymi zamontowane będą tablice z grami plenerowymi, urządzenia edukacyjne, wykonane zostaną nasadzenia, w tym w formie labiryntu i zielonego igloo oraz wybudowana będzie niezbędna mała architektura.

– Głównym celem zadania jest ochrona różnorodności biologicznej doliny rzek Przemszy i Brynicy w Gminie Siewierz poprzez stworzenie zielonych przestrzeni parkowych stanowiących miejsce rekreacji, wypoczynku, edukacji ekologicznej, a także aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców – tłumaczą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

Wartość nowej umowy wynosi 4 876 693,66 złotych. Prace mają zakończyć się do końca września 2019 roku.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here