Poznaliśmy wyniki głosowania do Rady Seniorów kadencji 2018-2020. Członkowie zobowiązani są do pełnienia swoich funkcji przez najbliższe 3 lata. Będzie ona doradzała prezydentowi w sprawach najstarszych mieszkańców.

Rady Seniorów to ciała kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które wspierają rady gminy w realizacji polityki senioralnej, w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności. Składa się ona z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.

W skład sosnowieckiej Rady Seniorów weszli: Anna Żołędzka, Urszula Szumniak, Urszula Kaczmarczyk, Robert Deląg, Halina Podgórska, Stanisław Czekalski, Ewa Kamizela – Baranowska, Aleksandra Skoczeń, Halina Zwaniecka, Grażyna Bialik, Anna Rozenau, Jerzy Dudek, Jerzy Karpiński, Mirosław Chytry, Barbara Dyrka, Jerzy Jałowiecki, Ireneusz Świerkot, Józef Krzynówek, Barbara Tutajewicz, Andrzej Milejski i Andrzej Czekajski.

Do ich zadań, przez najbliższe trzy lata, należeć będzie m.in. występowanie do organów miasta z wnioskami w obszarach działań Rady Seniorów, opiniowanie przedłożonych przez Radę Miejską projektów ustaw, inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie współpracy miasta ze środowiskiem seniorów czy współpraca z podmiotami, które działają na rzecz osób starszych.

W sumie, w tegorocznych wyborach oddano 740 głosów. Dla porównania dwa lata temu podczas wyborów oddano ich jedynie 266.

Gdzie, Twoim zdaniem, najlepiej zamieszkać w Zagłębiu Dąbrowskim?

View Results

Ładowanie ... Ładowanie ...

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here