Policja, od kilku tygodni, zmaga się z niebezpiecznym zjawiskiem nielegalnych składowisk odpadów. Stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia mieszkańców.

Tylko w ostatnim czasie dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i poświęceniu policjantów zwalczającym przestępczość przeciwko środowisku udaremniono kilkanaście przypadków prób nielegalnego składowania odpadów na terenie m.in. nieczynnych żwirowisk, kopalni odkrywkowych a także składowania odpadów niebezpiecznych na terenie opuszczonych hal magazynowych i pustostanów.

Odpady niebezpieczne – co to takiego?

Są to odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. Odpady niebezpieczne kojarzone są głównie z przemysłem, jednak i gospodarstwa domowe są źródłem ich wytwarzania.

Do niebezpiecznych odpadów zaliczyć możemy m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (uwaga! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek. Wyrzucanie ich razem z odpadami komunalnymi jest zabronione.

– Otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń związanych z przestępczym procederem na rynku obrotu odpadami niebezpiecznymi. Istnieje wiele nieuczciwych firm specjalizujących się w nielegalnym przewożeniu, składowaniu i pozbywaniu się odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych. W związku z tym w ostatnich latach nasila się także zjawisko porzucania odpadów w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. Często wynajmują one magazyny oraz ziemię dla osób które informują je, że zamierzają prowadzić tam legalną działalność, i oferują atrakcyjne wynagrodzenie za wynajem. Na wynajętym terenie lub w obiektach oszuści porzucają odpady podlegające obowiązkowej utylizacji. Następnie firma znika, a właściciele gruntów lub magazynów zostają z niemałym kłopotem – mówi asp. szt. Sonia Kepper, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Szczególną ostrożność powinni zachować właściciele hal i magazynów oraz gruntów pod wynajem, przewoźnicy, firmy i osoby wynajmujące pojazdy transportowe, a także osoby mieszkające w pobliżu miejsc na uboczu oraz dużych obszarów, na których przestępcy mogą nielegalnie składować odpady. To właścicielom wynajmującym magazyny grozi poniesienie kosztów utylizacji nielegalnych odpadów.

Warto pamiętać, że środowisko, w wyniku takich działań zostaje bardzo poważnie zdegradowane. Porzucenie odpadów niebezpiecznych w pobliżu naszego miejsca zamieszkania może mieć wpływ na nasze zdrowie. Takie działania są nielegalne i mogą powodować poważne konsekwencje dla środowiska, naszego zdrowia oraz życia.

Wspólnie dbajmy o środowisko

Aby do groźnych sytuacji nie dochodziło policjanci, strażacy i inspektorzy ochrony środowiska prowadzą kontrole. Ważny w takich przypadkach jest czas, dlatego ważne jest, aby świadkowie niepokojących zachowań informowali o tym odpowiednie służby.

– Naszą czujność powinny wzbudzić pojazdy ciężarowe, które od jakiegoś czasu zaczęły przyjeżdżać w takie miejsca lub odbywający się rozładunek beczek czy palet pojemników nazywanych powszechnie mauserami na takim terenie. Takie działania są nielegalne i mogą powodować poważne konsekwencje dla środowiska. Każdy przypadek, który budzi nasze podejrzenia, prosimy zgłosić Policji pod numerem telefonu 997 lub 112 – informuje Sonia Kepper.

Warto także pamiętać o Krajowej Mapie Zagrożeń, na której nanieść można sytuacje, które w naszej ocenie stanowią zagrożenie w konkretnym rejonie. Policjanci weryfikują te zgłoszenia, potwierdzają lub nie i starają się wyeliminować. Wśród różnych kategorii istnieje również ta dotycząca dzikich wysypisk śmieci.

W świetle art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.

Skomentuj przez Facebook

2 KOMENTARZE

  1. Kolejna smutna spuścizna po państwie teoretycznym liberałów z PO. Przegłosowali złe przepisy czy też dziurawe i taki finał. A czemu? Bycie partią zewnętrzną do pewnych rzeczy obliguje.
    Co do odpadów to lewica w DG może coś więcej wyśpiewać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here