Każdego roku, na terenie Sosnowca około 30 absolwentów kończy szkolnictwo specjalne. Dla osób niepełnosprawnych często oznacza to koniec wsparcia. Aby zapobiec intelektualnemu wykluczeniu,w czerwcu uruchomiono drugie mieszkanie chronione.

Dorosłość ludzi upośledzonych umysłowo bywa przez środowisko zniekształcana, lekceważona, ograniczana i tłumiona. Ma to negatywne konsekwencje dla ich prawidłowego funkcjonowania społecznego i obniża ich potencjał rozwojowy.

Jednym z przejawów nieprawidłowego traktowania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną jest ograniczenie przestrzeni i aktywności, choćby poprzez „zamykanie ich w domu”, aby chronić i izolować od niebezpieczeństwa świata zewnętrznego.

Niestety te wszystkie ograniczenia wprowadzane w trosce o bezpieczeństwo czy w imię miłości do dziecka powodują, że osoby upośledzone intelektualnie mają zmniejszone możliwości nawiązania i poszerzenia kontaktów społecznych, doznawania różnych doświadczeń społecznych i życiowych.

Aby nie skazywać niepełnosprawnych intelektualnie na wykluczenie społeczne i izolację, w 2014 roku na terenie Sosnowca powstałe pierwsze mieszkanie chronione, prowadzone przez Instytut Twórczej Integracji w ramach dofinansowanego przez gminę projektu „Bezpieczna Samodzielność 2016”.

Mieszkanie przy ul. Niweckiej 22/I/3 służy osobom z niepełnosprawnościami, przy czym nie jest to mieszkanie socjalne. Projektem objęte są osoby zagrożone marginalizacją, które pozbawione są odpowiedniej opieki lub wspomagania przez ich rodziny.

Mieszkanie chronione w Sosnowcu - fot. arch. TZ
Mieszkanie chronione w Sosnowcu – fot. arch. TZ

Ma on zagwarantować godne warunki egzystencji. Przedsięwzięcie skierowane jest również do najbliższej rodziny, która uzyskuje pomoc terapeutyczną, polegającą na przygotowaniu do zmiany – opuszczeniu domu przez ich dorosłe dzieci.

Powstanie tego miejsca poprawiło w sposób znaczący efektywność oddziaływań rehabilitacyjnych, integracyjnych i aktywizujących. Funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu zintegrowanym bardzo znacząco wpłynęło na jej proces rozwoju i funkcjonowania.

Jej aktywność społeczna, poszerzona została o poziom bezpośrednich interakcji w zamkniętej grupie zależnej, wzmacniając poziom motywacji oraz autopostrzegania.

Takie mieszkania to odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Nie dziwi zatem fakt, że włodarze miasta zdecydowali się na uruchomienie drugiego mieszkania (przy ulicy Chemicznej 2) wspierającego 6 do 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osoby z autyzmem.

– Wszystkie inwestycje prowadzone w mieście mają umożliwić i usprawnić ich życie i poruszanie się po naszym terenie, ale ważne jest też działanie w taki sposób, żeby mogli mieszkać w normalnych warunkach, mogli czuć się, jak pełnoprawni obywatele naszego miasta. Mam nadzieję, że integracja społeczna, dzięki tego typu działaniom, będzie dużo łatwiejsza – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Opieka asystencka pełniona w trakcie pobytu w mieszkaniu jest ukierunkowana i organizowana wyłącznie w zakresie potrzeb tej małej grupy. Pozwala to efektywniej realizować podstawową zasadę indywidualizowania wszelkich oddziaływań, a w szczególności oddziaływań rehabilitacyjnych i integracyjnych.

Nowe mieszkanie posiada ok. 130 m kw. i składa się z 4 sypialni, 2 łazienek, pokoju dziennego oraz kuchni z jadalnią – w pełni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Włodarze miasta zapewniają, że w przyszłości planują uruchomić kolejne mieszkania chronione. Jak wynika z analiz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowcu, mimo iż miasto posiada na swoim terenie placówki wspierające i integracyjne dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, to zasoby te nie zaspokajają w pełni występujących potrzeb.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here