Jeden z największych zakładów w regionie, zbliża się do końca inwestycji, które mają znacznie zmniejszyć jego oddziaływanie na środowisko. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, czyli jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, na poprawę warunków życia czekają od lat.

Dębowe miasto jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Polsce, co jest związane ze znacznym skoncentrowanie przemysłu na tym terenie. Jednakże zakłady, które wpływają na zdrowie i środowisko naturalne, dają także pracę. Mieszkający tutaj ludzie, od lat, walczą o ich dostosowanie do dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej. I trudno im się dziwić, w końcu chodzi o jakość życia, o przyszłość ich dzieci.

W ostatnich latach, zakłady, zobowiązane unijnymi wymogami, realizują duże inwestycje środowiskowe, jak chociażby ArcelorMittal Poland, czyli dawna Huta Katowice. Zakład zbliża się do końca inwestycji, których łączny koszt to około 700 mln zł. Projekty, mają zostać zakończone jeszcze w tym roku.

Środowiskowa ofensywa w AMP w Dąbrowie Górniczej dotyczy stalowni, spiekalni oraz elektrociepłowni Tameh Polska. W przypadku stalowni prace dotyczą modernizacji istniejącego systemu odpylania oraz budowy nowej odpylni, wielkością zbliżonej do bloku mieszkalnego, co przełoży się na znaczne obniżenie emisji pyłów podczas wytapiania stali z surówki i złomu.

Ponadto, na wysokości około 40 m zainstalowane zostaną gigantyczne okapy. Wyłapią one tzw. emisję niezorganizowaną, która obecnie widoczna bywa nad budynkiem stalowni. Okapy są wysokie i szerokie na 12 metrów, a waga każdego z nich to 12 ton. Nad każdym z trzech konwertorów (urządzeń, w których powstaje stal), zamontowane zostaną trzy takie „pochłaniacze”. Dzięki realizacji tych zadań wydajność systemu odpylania zwiększy się trzykrotnie.

Projekty dotyczące spiekalni polegają na budowie nowoczesnych filtrów dla taśm spiekalniczych, które wykorzystywane są do tworzenia spieku rudy żelaza – podstawowego składnika wsadu dla wielkich pieców. Każda z instalacji odpylających będzie hybrydą: połączeniem dwóch typów filtrów – elektrostatycznego i workowego – w jednej obudowie. Do jednej taśmy przyporządkowane będą aż dwa takie zestawy. W październiku 2017 roku uruchomiono pierwszy filtr dla taśmy nr 3, natomiast rozruch drugiego nastąpił w pierwszej połowie maja 2018 roku. Bliźniaczy projekt dotyczy taśmy spiekalniczej nr 1. Cała inwestycja pozwoli ponadsześciokrotnie zmniejszyć emisję pyłu na obydwu taśmach.

Nad trzecim z projektów pracuje Tameh Polska (wspólne przedsięwzięcie ArcelorMittal i Tauron Polska Energia). Jest to budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w elektrociepłowni. Dzięki tej inwestycji spaliny powstające w kotłach energetycznych będą najpierw odsiarczane po wejściu w reakcję z wapnem, a później dodatkowo odpylane. Następnie, po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury, będą poddawane odazotowaniu przy użyciu wody amoniakalnej.

– Efekt środowiskowy będzie olbrzymi. Ta instalacja pozwoli nam ograniczyć emisję pyłów o ponad 86 proc., tlenków azotu o 35 proc., a dwutlenków siarki  o 66 proc – mówi Manfred Wawrzynosek, członek zarządu Tameh Polska.

Dostosowanie naszych instalacji do wymogów unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych to wydatek znacznie przekraczający miliard złotych – informuje Tomasz Ślęzak, członek zarządu oraz dyrektor ochrony środowiska i energetyki ArcelorMittal Poland.

– Pod kątem jej zapisów unowocześniliśmy już m.in. krakowską koksownię i krakowski wielki piec. W Zdzieszowicach zmodernizowaliśmy wydział węglopochodnych, a w Sosnowcu elektrociepłownię. To ogromny wysiłek modernizacyjny i wielki wydatek, dlatego cieszymy się, że na część tych zadań udało nam się uzyskać pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dodaje.

POLECAMY TAKŻE:

„Sprawy zaszły za daleko. Takiemu sąsiadowi mówimy – STOP!” [ZDJĘCIA]

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here