W Jaworznie realizowany jest program „Mieszkanie za remont”, który koordynuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. W ramach programu mieszkańcy mogą wynająć od miasta lokal komunalny, który wcześniej samodzielnie wyremontują.

W Jaworznie rusza trzecia edycja programu „Mieszkanie za remont”, w którym mieszkańcy miasta mogą ubiegać się o przydział mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu. W tym roku do programu wytypowano 50 mieszkań komunalnych, których lista dostępna jest na stronie internetowej MZNK i w siedzibie jednostki. Urzędnicy zapowiadają, że w tym tygodniu zostanie także opublikowany harmonogram, zgodnie z którym mieszkania zostaną udostępnione zainteresowanym osobom do oglądania, a także ogłoszony termin składania wniosków o przydział mieszkania.

– Program „Mieszkanie za remont” to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy wielokrotnie zgłaszali chęć wynajęcia niewyremontowanego mieszkania gminnego. Do tej pory odbyły się dwie edycje programu, w których mieszkańcy wyremontowali, a następnie wynajęli od miasta łącznie 82 mieszkania komunalne (dobiegają końca odbiory ostatnich mieszkań z drugiej edycji) – argumentują jaworzniccy decydenci.

Procedura wynajmu mieszkań w ramach programu „Mieszkanie za remont”.

Na stronie internetowej MZNK w Jaworznie oraz w siedzibie jednostki przy ulicy Północnej 9b została udostępniona lista mieszkań do wynajęcia w ramach programu. Lista, oprócz podstawowych danych na temat mieszkań, zawiera także informacje dotyczące zakresu i kosztów przewidywanego remontu.

Osoby zainteresowane przydziałem mieszkania w ramach programu składają, w wyznaczonym terminie, wniosek do MZNK wraz z potrzebnymi załącznikami. Wnioski należy składać osobiście lub listownie w dziale przydziałów mieszkań. We wniosku można wskazać maksymalnie trzy mieszkania wybrane z listy.

Zweryfikowane pozytywnie przez MZNK wnioski są opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Radę Miejską. Komisja zgodnie z regulaminem przydziela punkty poszczególnym wnioskom.

MZNK podpisuje umowę o udostępnienie mieszkania w celu wykonania remontu z osobami, których wnioski na przydział danego lokalu uzyskały najwyższą liczbę punktów. Remont powinien być przeprowadzony w ciągu 4 miesięcy. W tym czasie wnioskodawca uiszcza tylko opłaty za media.

Po zakończeniu remontu i odbiorze prac przez MZNK, wnioskodawca może podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Kto może się ubiegać o przydział mieszkania w programie „Mieszkanie za remont”?

O najem lokalu mieszkalnego w ramach programu mogą ubiegać się osoby, które: dokonają na własny koszt remontu lub modernizacji zniszczonego, wytypowanego przez gminę lokalu mieszkalnego, zamieszkują na stałe na terenie Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

Ubiegający się o mieszkanie muszą także spełniać kryterium dochodowe zawierające się w widełkach powyżej 1 184,27 zł – 2 574,50 zł zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i powyżej 1 853,64 zł do 4 119,20 zł w gospodarstwie jednoosobowym (Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania).

Należy także złożyć oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).

Gdzie zgłaszać się po informacje na temat programu?

Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy działu przydziałów mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 32 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.

Wykaz lokali mieszkalnych w III edycji programu Mieszkanie za remont

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here