W listopadzie Stowarzyszenie Architektów Polskich ma ogłosić międzynarodowy konkurs na nowe centrum Dąbrowy Górniczej, które ma wyróżnić miasto na mapie Polski. – Przestrzeń Fabryki daje ogromne możliwości, ale też stawia przed architektami nie lada wyzwanie – – mówi Wojciech Czyżewski, przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia.

Przypomnijmy, pod koniec 2015 roku gmina przejęła od Skarbu Państwa blisko 4-hektarowy teren, po byłej fabryce Defum i rozpoczęło realizację programu Fabryka Pełna Życia. Ułatwiło to, w znacznej mierze, pozyskanie przez Dąbrowę 4 mln zł od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju”, na szerokie konsultacje społeczne i przygotowanie dokumentacji dla projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

Efektem konsultacji dotyczących rewitalizacji centrum jest powstanie społecznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, której opracowanie Dąbrowa Górnicza zleciła Pronobis Studio. Wspomniana koncepcja, w obszarze Fabryki Pełnej Życia opiera się na stworzeniu przestrzeni, w której znajdzie się rynek, pasaże i amfiteatr.

Na początku tego roku, po przeprowadzeniu analizy postanowiono, że Fabryka Pełna Życia ma być projektem samofinansującym się, dlatego uzupełniono koncepcję o elementy komercyjne.

Autorska koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia - fot. mat.pras.
Autorska koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia – fot. mat.pras.

Miasto zleciło Tomaszowi Hliniakowi opracowanie tzw. koncepcji autorskiej. Chodziło o dobre zbilansowanie i odnalezienie złotego środka pomiędzy atrakcyjnymi otwartymi przestrzeniami publicznymi, zaplanowanymi wcześniej obiektami, a przestrzeniami, które mogą być skomercjalizowane przy jednoczesnym utrzymaniu własności przez miasto.

W koncepcji autorskiej połączono Pałac Kultury Zagłębia i Fabrykę Pełną Życia w jeden zespół urbanistyczno-architektoniczny. Mowa o wielofunkcyjnej otwartej przestrzeni publicznej, wykorzystującej istniejącą w tym miejscu różnicę poziomów. Obejście wokół PKZ (cokół tego budynku oraz dwa ciągi piesze wzdłuż elewacji bocznych) zostały przedłużone w kierunku Fabryki Pełnej Życia i zamknęły obszar dawnych budynków „Defum”.

Autorska koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia - fot. mat.pras.
Autorska koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia – fot. mat.pras.

Miasto planuje zorganizować konkurs na opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej centrum, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia. Do przeprowadzenia konkursu wyłoniono katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Za co ten otrzyma 147,6 tys. zł.

– Obecnie ustalamy z SARP-em ostatnie szczegóły regulaminu konkursu, który powinien zostać ogłoszony w listopadzie. Natomiast zwycięzcę poznamy w pierwszym kwartale 2019 roku – mówi Wojciech Czyżewski, przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia.

Później będzie mogło przystąpić do kolejnego etapu – pozyskiwania partnerów i inwestorów strategicznych.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here