Pisze od najmłodszych lat. Wiersze, których stworzył już około 700, stanowią niezwykle ważną część jego życia. Jerzy Lucjan Woźniak, bo o nim mowa, wydał kolejny tomik poezji.

„Jest w tej poezji zachwyt i jest przytłoczenie. Przywołując znaną pieśń religijną, powiedziałbym, że wiersze te wybrzmiewają „po górach i dolinach”. Jak dzwon głoszą zachwyt nad światem, jego zawsze jednokrotną – urodę, i jak dzwon żegnają – równie jednokrotnie życie” – napisał o twórczości Jerzego Lucjana Woźniaka Marian Kisiel, polski poeta, krytyk literacki i badacz literatury polskiej XX wieku. „Czułość wobec świata i troska wobec stworzenia to są te punkty świadomościowe, poprzez które odbywa się twoje odczuwanie istnienia”- to z kolei recenzja poety i eseisty Wojciecha Kassa.

I trudno się nie zgodzić z tymi słowami, ponieważ Jerzy Lucjan Woźniak inspiracje czerpie właśnie z otaczającego go świata, natury. Współzależność świata przyrody ze światem człowieka przejawia się w jego wierszach. A przecież dostrzeganie tych związków pozwala nam zrozumieć, jak istotne miejsce zajmuje Natura w naszym życiu, a zrozumienie jej praw pozwala na doskonalenie naszego człowieczeństwa i to wydaje się być natchnieniem dla poety i eseisty, który urodził się w Sosnowcu w 1939 roku.

Pisał od najmłodszych lat. Początkowo, jak sam twierdzi, do szuflady. Debiutował w katowickich „Poglądach” w roku 1983 roku. Swoje wiersze publikował m.in. w „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji”, „Miesięczniku Literackim”, „Akcencie”, „Śląsku”, „Pograniczach”, „Akancie” i „Toposie”. W latach 1991 – 2017 wydał kilkanaście tomików. Jego wiersze znalazły się w kilku pokonkursowych alamanachach. Niektóre były tłumaczone na język jidisz, rosyjski i niemiecki.

Opowiadania i eseje Jerzego Lucjana Woźniaka ukazywały się m.in. w „Zeszytach Literackich”, „Śląsku” i „Kurierze literackim”. Woźniak pisze również recenzje.
Poeta został wyróżniony w konkursie na pastisz herbertowski, zorganizowanym przez szczeciński dwumiesięcznik kulturalny „Pogranicza”. Z kolei w 2015 roku otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Sosnowca za całokształt twórczości. W tym samym roku nagrodzony został również ministerialna odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

W 2017 roku ukazał się jego ostatni, jak do tej pory, tomik „Wejrzenia”, w którym znajdziemy kilkadziesiąt wierszy, na wskroś lirycznych. W tomiku tym, podobnie jak w poprzednich, autor w drobnych zdarzeniach codziennego życia odnajduje głęboki sens ludzkiej egzystencji.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here