Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie poszukuje kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze, które zapewnią dzieciom pozbawionym opieki rodzinne wsparcie i całodobową opiekę.

Mają kilka dni, miesięcy lub lat. Wszystkie dzieci czekają na dom i w pełni zasługują na kochającą rodzinę, która zaoferuje im poczucie bezpieczeństwa oraz pomoc w najtrudniejszym, życiowym czasie. Mimo młodego wieku, przeszły w życiu wiele złego. Niestety, dzieci czekających na nowy dom jest dużo, a rodzin zastępczych nadal brakuje. Aby to zmienić, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie poszukuje kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze.

Czym właściwie jest rodzina zastępcza? Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Mogą ją sprawować małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim. Jest to okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale bądź czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub, gdy władza ta została rodzicom ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu lub po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku lub dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju, zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego, m.in. poprzez zapewnienie dzieciom prawidłowej edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku.

Kandydat na zawodową rodzinę zastępczą powinien dać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, przebywać na terenie Polski, nie być był pozbawionym władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska nie jest mu też ograniczona ani zawieszona oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Istotne jest także, żeby kandydaci na rodziców zastępczych potrafili rozwiązywać problemy, nie bali się wyzwań, odpowiedzialności i po prostu – lubili dzieci. Warto podkreślić, że na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto, każdej rodzinie zastępczej zapewniana jest według potrzeb pomoc, m.in. psychologa, radcy prawnego, pedagoga i pracownika socjalnego.

W naszym regionie obecnie funkcjonuje ponad 200 rodzin zastępczych w tym 12 zawodowych. Każda z rodzin nie może mieć więcej dzieci niż 3 za wyjątkiem potrzeby łączenia rodzeństw.

W celu poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych, 30 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Obchody mają na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie
ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin
tel. 32 267 81 08
email: pcprbedzin@powiat.bedzin.pl

 

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here