W szkołach w całej Polsce zainaugurowano rok szkolny 2017/2018. W tym roku uczniowie do szkoły udali się później niż zwykle, bo 4 września.

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzone będą zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie. Samorządy musiały przygotować i wdrożyć zmiany w sieci szkół związanych z nową reformę edukacji, w której najważniejsi powinni być uczniowie. Co czeka uczniów w roku szkolnych 2017/2018?

Od nowego roku szkolnego uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej staną się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Nowy system edukacji zakłada, że przywrócone zostaną 4-letnie licea i 5-letnie technika, a w miejsce szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.

– Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi i jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem pracy, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych – mówią przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, 4 września rozpoczną naukę w klasie VII szkoły podstawowej. Nauczanie wczesnoszkolne dotyczy uczniów klas I-III. Od IV klasy rozpocznie się nauczanie przedmiotowe, a w VII do zajęć obowiązkowych zostanie włączony drugi język obcy nowożytny. To również pierwszy rok, gdy samorząd ma obowiązek zabezpieczyć miejsca w przedszkolach wszystkim chętnym dzieciom.

CZYTAJ TAKŻE: Kosztowna reforma edukacji. Ile samorządy wydały na dostosowanie placówek?

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego będzie obowiązywała w klasach I, IV, VII szkoły podstawowej, w I klasie branżowej szkoły I stopnia oraz w I semestrze szkoły policealnej. Pozostali uczniowie realizują dotychczasową podstawę programową. Uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej będą nadal uczyli się przyrody. Od klasy VII zostaną wprowadzone sukcesywnie nowe przedmioty: biologia, chemia, fizyka i geografia.

Egzaminy końcowe

Uczeń kończący VIII klasę będzie zdawał obowiązkowy egzamin końcowy. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden fakultatywny: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych do roku szkolnego 2018/2019. Egzamin ten przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

Egzamin maturalny w 2018 r. odbędzie się na dotychczasowych zasadach i rozpocznie się 4 maja. Absolwenci szkół przystąpią wtedy do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Po raz pierwszy nowa matura zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2022/2023. Do tego czasu uczniowie będą zdawali egzamin na dotychczasowych zasadach.

CZYTAJ TAKŻE: Nowo powstałe liceum w Sosnowcu zostało partnerem Humanitas

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z nową reformą dyrektorzy szkół i nauczyciele są zawsze do dyspozycji rodziców oraz opiekunów.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here