Zagłębiowski Alarm Smogowy zwrócił się do zagłębiowskich włodarzy z apelem o zagospodarowanie większych środków pieniężnych na walkę z niską emisją w miastach naszego regionu.

W związku z trwającymi pracami nad przyszłorocznym budżetem przedstawiciele Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego wysłali do prezydentów Będzina, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej oraz burmistrza Czeladzi pismo zawierające apel o przeznaczanie corocznie, do roku 2027, kwoty równej co najmniej 1 proc. budżetu miasta z przeznaczeniem na kompleksowe działania antysmogowe.

Środki te miałyby zostać przeznaczone na działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym regionie. Wśród zalecanych działań znalazły się m.in.: dotacje na dopłaty do wymiany ogrzewania na niskoemisyjne z jednoczesną termomodernizacją – uzależnione od wysokości dochodów, likwidację wszystkich kotłów „kopciuchów” w zasobach własnych miasta wraz z jednoczesną termomodernizacja tych budynków, program osłonowy dla najuboższych, tylko tych, którzy już wymienili ogrzewanie na ekologiczne, na pokrycie różnicy kosztów zakupu paliwa ekologicznego lub kosztów nowego ekologicznego ogrzewania względem kosztów poprzednich, intensywną edukację antysmogową w przedszkolach i szkołach oraz dla dorosłych, pokrycie kosztów stworzenia i utrzymania stanowiska Miejskiego Ekodoradcy czy pokrycie koniecznego wkładu własnego miasta w udziale w programie #SMOGSTOP (nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów) przygotowanym przez Rząd RP dla miast i gmin, głównie na budynki komunalne i wielorodzinne.

Warto przypomnieć, że zgodnie z zapisami, obowiązującej od września 2017 roku w województwie śląskim, uchwały antysmogowej do końca 2027 roku należy zlikwidować wszystkie kotły na paliwa stałe o emisyjności niższej niż klasa 5. Szacuje się, że w Będzinie do likwidacji jest ok. 8 tys. kotłów, w Czeladzi 5 tys., w Dąbrowie Górniczej 11 tys., a w Sosnowcu 16 tys, co wiąże się z wielomilionowymi nakładami finansowymi.

Do pokrycia kosztów realizacji założonych celów potrzebne zatem będą nie tylko środki własne samorządów lokalnych, ale również środki pochodzące od właścicieli i zarządów budynków, środki własne zarządzających siecią ciepłowniczą, środki WFOŚiGW, NFOŚiGW, fundusze zagraniczne, a w tym: RPO WSL, POIiŚ., Bank Ochrony Środowiska i inne.

– Jak wynika z naszych zestawień, pozostawienie kwoty corocznych wydatków na obecnym poziomie, na kompleksowe działania antysmogowe nie pozwoli na osiągnięcie założonego celu: znacznej i zadowalającej poprawy jakości powietrza do roku 2027 – przekonuje Aleksandra Rozner z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego.

Niestety, jakość powietrza w naszym regionie, w zimowym okresie grzewczym jest tragiczna i z roku na rok się pogarsza. W roku 2017 w regionie Zagłębia Dąbrowskiego odnotowano wyższe stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz rakotwórczego Benzo(a)pirenu niż w roku 2016.

– Tylko przekazywanie corocznie do roku 2027 kwot w wysokości co najmniej 1 proc. budżetu miasta na kompleksowe działania antysmogowe, daje realną szansę na poprawienie jakości powietrza w regionie do poziomu w którym nie wystąpi przekraczanie dopuszczalnych dla zdrowia norm szkodliwych substancji w powietrzu – tłumaczy Rozner.

Warto podkreślić, że wszyscy włodarze zagłębiowskich miast chcą działać na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie i wszyscy na pytanie „Jak ważny jest w mieście problem smogu?” jednogłośnie zakreślili odpowiedź „bardzo ważny”.

Wśród ich dotychczasowych i planowanych działań walki ze smogiem są dofinansowania do wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne, termomodernizacje budynków, kontrole straży miejskiej czy prowadzenie akcji edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców. I chociaż działania te są słuszne i potrzebne, na ich realizację wciąż potrzebne są większe środki. To od nich zależy zdrowie i życie mieszkańców Zagłębia.

Skomentuj przez Facebook

1 KOMENTARZ

  1. WSTYD, WSTYD, WSTYD tak trzeba ocenić grę Zagłębia a to dlatego ponieważ to przeciwnik musi zdobywać bramki dla Zagłębia bo samo nie potrafi. Żałosna zabawa w futbol i po co płaci za to podatnik!!!!!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here