Dzięki nowemu rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Ministerstwo Edukacji Narodowej daje placówkom oświatowym możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.

Legitymacje elektroniczne będą miały formę plastikowych kart wielkości karty kredytowej. Dadzą one wiele możliwości. Jest to odpowiedź na oczekiwania zarówno uczniów, ich rodziców, jak i dyrektorów szkół oraz samorządów.

Na rewersie jej wzoru znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Nowa legitymacja szkolna będzie przypominać tę studencką: może zawierać interfejs bezstykowy, co umożliwi kodowanie na niej dodatkowych usług, np. biletu miesięcznego. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Ważność legitymacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie poświadczana co roku do 30 września, dla uczniów szkół policealnych i dla słuchaczy szkół dla dorosłych dwa razy do roku: do 1 marca i do 30 września.

Elektroniczna legitymacja szkolna - fot. MEN
Elektroniczna legitymacja szkolna – fot. MEN

Poza e-legitymacjami w rozporządzeniu są także nowe przepisy odnoszące się do procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów. Resort edukacji doprecyzował ponadto przepisy odnoszące się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń, wprowadził zmiany w odniesieniu do świadectw szkolnych szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym.

Nowe rozporządzenie MEN – podpisane przez wiceminister edukacji Marzenę Machałek – dotyczy świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Szkoły będą miały teraz możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola.

Legitymacje elektroniczne będą miały formę plastikowych kart wielkości karty kredytowej. Ta szkolna będzie miała kolor różowy („przechodzący w łososiowy” – precyzuje MEN), a przedszkolna będzie pomarańczowo-niebieska.

Nowa legitymacja szkolna będzie przypominać tę studencką: może zawierać interfejs bezstykowy, co umożliwi kodowanie na niej dodatkowych usług, np. biletu miesięcznego. Ważność legitymacji będzie poświadczana za pomocą umieszczanej na niej holograficznej naklejki.

Na awersie karty będzie umieszczone zdjęcie ucznia, jego imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania oraz nazwa i adres szkoły. W prawym rogu znajdzie się symbol mikroskopu. Taki sam awers będą miały legitymacje dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i dla dorosłych.

Na rewersie będzie informacja o uprawnieniu posiadacza legitymacji do ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. Pod nią będzie osiem miejsc na naklejki holograficzne.

Ważność legitymacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie poświadczana co roku do 30 września, dla uczniów szkół policealnych i dla słuchaczy szkół dla dorosłych dwa razy do roku: do 1 marca i do 30 września.

Karty – legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych będą miały inny awers i rewers. Na awersie znajdzie się imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania oraz nazwa i adres przedszkola. Na rewersie będzie informacja o uprawnieniach do ulg na przejazdy i cztery miejsca na naklejki holograficzne.

Jaki będzie koszt wprowadzenia plastikowych legitymacji?

– Koszty finansowe związane z wydaniem e-legitymacji uczniom i słuchaczom – około 17 zł za egzemplarz – będą leżały po stronie organów prowadzących szkoły. Organy prowadzące zainteresowane wydaniem e-legitymacji będą rezerwowały w swoich budżetach środki finansowe na ten cel. Wydawanie e-legitymacji nie będzie obligatoryjne, nie można więc przewidzieć, a nawet oszacować, ile szkół w tym roku i w latach następnych zdecyduje się wydać takie legitymacje – informuje resort edukacji.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here