Sławkowscy radni chcą, aby w strategii walki z hałasem uwzględniono budowę ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej 94 na odcinku przebiegającym przez miasto.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opracowuje strategię walki z hałasem. Ma ona obowiązywać do 2023 roku. Mieszkańcy oraz radni ze Sławkowa chcą, aby uwzględniała ona budowę ekranów akustycznych wzdłuż DK94. W przyjętym ostatnio stanowisku radni wyrazili poparcie dla działań mieszkańców i burmistrza Sławkowa w tej sprawie.

Dodatkowym rozwiązaniem zmniejszającym hałas może być odcinkowe ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę, co burmistrz Sławkowa proponował już cztery lata temu, podczas opracowywania poprzedniej strategii.

– Szczególnie narażone na hałas są znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi obiekty jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, bloki przy ulicy Jagiellońskiej oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, czyli dolina rzeki Białej Przemszy, ścieżka rowerowa czy zbiornik wodny ze ścieżką spacerową. W strefie terenów chronionych akustycznie, wydzielonych na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu mieszka kilkaset osób, a w samej strefie oddziaływania powyżej 70 dB znajduje się około dwustu mieszkańców – mówi Łukasz Hofler, przewodniczący Rady Miejskiej w Sławkowie.

Urząd marszałkowski we wrześniu ubiegłego roku ogłosił postępowanie na opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”. W listopadzie wyłonił wykonawcę – firmę Lemitor Ochrona z siedzibą we Wrocławiu. Program ma określić ma priorytety działań oraz wskazać niezbędne zadania dla ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych w odniesieniu do dróg i linii kolejowych położonych poza aglomeracjami.

– Stanowisko rady to znaczące wzmocnienie działań, które podejmujemy z mieszkańcami, by rozwiązać ten problem. Mam nadzieję, że postulaty, które zgłaszamy, zostaną tym razem uwzględnione w strategii i będą zrealizowane przez zarządzającą DK 94 Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – komentuje Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Skomentuj przez Facebook

4 KOMENTARZE

    • Gdzie na Środulce chcesz stawiać ekrany? Na barierce estakady? Na Środuli faktycznie może by się przydały, ale mam obawy co do estetyki takich ekranów. Brudne toto potem jest, wymazane farbą w sprayu i szpeci krajobraz, a mieszkańcom bloków od drugiego piętra wzwyż i tak to niewiele pomoże. Mogliby tam gęsto posadzić drzewa i krzewy. Może by nie chroniły przed hałasem tak dobrze jak ekrany, ale przynajmniej by to jakoś wyglądało i trochę ograniczyło zanieczyszczenie powietrza spalinami.

  1. TEN SAM TEMAT DOTYCZY DK 94 NA ŚRODULI GDZIE BLOKI SĄ POŁOŻONE KILKANAŚCIE METRÓW OD DROGI. DROGI O NATĘŻENIU RUCHU ZBLIŻONYM DO NAJWYŻSZEGO W KRAJU.
    MAMY EKRANY NA NIWCE DLA KILKU TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW (I BARDZO DOBRZE)
    NA ŚRODULI DLA KILKUDZIEŚIĘCIU TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW TEŻ KTOŚ W KOŃCU POWINIEN TO ZROBIĆ!
    TAKA INWESTYCJA MA WIĘKSZY POŻYTEK PUBLICZNY DLA MIESZKAŃCÓW TEGO REJONY NIŻ BUDOWA NP ZPS. PRZEPRASZAM TO BYŁA KIEŁBASA WYBORCZA JUZ JEST TYLKO MOWA O STADIONIE KTÓRY JEST NAM BARDZO POTRZEBNY W EKSTRAKLASIE MIASTO NIE POTRAFI WYPEŁNIĆ STADIONU RÓWNOCZEŚNIE PLANUJE BUDOWAĆ NOWY… PO CO DLA KOGO?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here