Egzamin gimnazjalny 2018. Uczniowie trzecich klas gimnazjów przystąpią dziś do egzaminu z języka obcego. To trzecia część obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin gimnazjalny 2019. To już trzeci i ostatni dzień zmagań uczniów ostatnich klas gimnazjalnych w naszym regionie. W środę uczniowie pisali część humanistyczną obejmującą język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie, a wczoraj egzamin z nauk przyrodniczo-matematycznych, czyli z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki.

Egzamin gimnazjalny 2019 – Matematyka + karta rozwiązań

Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może ‎wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.

Egzamin gimnazjalny 2019 – Przedmioty przyrodnicze

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Wyniki będą miały kluczowy wpływ przy rekrutacji do szkół średnich.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 14 czerwca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 21 czerwca.

Na uwagę zasługuje fakt, że tegoroczny egzamin gimnazjalny jest ostatnim egzaminem gimnazjalnym w historii. Za rok zostanie zastąpiony egzaminem na koniec 8-letniej szkoły podstawowej.

CZYTAJ TAKŻE:

Strajk nauczycieli a egzamin maturalny. Brak ocen może wywołać prawdziwy chaos

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here