Egzamin gimnazjalny 2017. Uczniowie trzecich klas gimnazjów przystąpią dziś do egzaminu z języka obcego. To trzecia część obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin gimnazjalny 2017. To już trzeci i ostatni dzień zmagań uczniów ostatnich klas gimnazjalnych w naszym regionie. W środę uczniowie pisali część humanistyczną obejmującą język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie, a wczoraj egzamin z nauk przyrodniczo-matematycznych, czyli z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki.

Trzeciego dnia zmagań, gimnazjaliści przystąpią do egzaminu z języka obcego. Wszyscy gimnazjaliści muszą napisać test na poziomie podstawowym, a ci, którzy kontynuują naukę języka ze szkoły podstawowej, rozwiążą też arkusz na poziomie rozszerzonym. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może ‎wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 12:00 i 14:00.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 16 czerwca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 23 czerwca.

Na uwagę zasługuje fakt, że tegoroczny egzamin gimnazjalny jest jednym z ostatnich egzaminów w historii. Po raz ostatni uczniowie napiszą go za dwa lata. Następnie zostanie zastąpiony egzaminem na koniec 8-letniej szkoły podstawowej.

HARMONOGRAM

Środa, 19.04.2017 r. – część humanistyczna

  • godz. 9:00, egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • godz. 11:00, egzamin z zakresu języka polskiego,

Czwartek, 20.04.2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza

  • godz. 9:00, egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
  • godz. 11:00, egzamin z zakresu matematyki,

Piątek, 21.04.2017 r. – część językowa

  • godz. 9:00, egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy),
  • godz. 11:00, egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom rozszerzony).

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here