Do końca roku z terenu Jaworzna zniknie 29 nielegalnych wysypisk odpadów. Zostaną one zlikwidowane przez pracowników jaworznickiego MPO.

Stare meble, gruz, odpady budowlane, zużyte opony i odpady komunalne. Tony tego typu zanieczyszczeń zalegają na terenie Jaworzna – w parkach, lasach oraz innych miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Od końca października nielegalnie składowane odpady są zbierane przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Jaworznie. Prace będą prowadzone jeszcze przez kilka tygodni – do 8 grudnia zlikwidowanych zostanie 29 dzikich wysypisk.

– Zebrane odpady zostaną przekazane do odzysku bądź unieszkodliwienia. Na uprzątniętych terenach staną też tablice informacyjne „Zakaz wysypywania śmieci i gruzu” – informują przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Jaworznie.

Wysypiska odpadów wpływają negatywnie nie tylko na estetykę otoczenia i stan środowiska, ale stanowią również zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

– Zalegające odpady, jako źródło wielu chorobotwórczych bakterii oraz grzybów, zwiększają ryzyko epidemiologiczne, a znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niebezpieczne substancje mogą doprowadzić do skażenia wód gruntowych i gleby – przestrzegają pracownicy MPO.

Jak wynika z najnowszego raportu GUS śląskie miasta, obok małopolskich, są najbardziej zanieczyszczone pod względem liczby dzikich składowisk odpadów. Każde takie dzikie wysypisko to realne zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa, dlatego mieszkaniec, który napotka takie miejsce, powinien zgłosić je Straży Miejskiej lub policji.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here