Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec otrzymał wotum zaufania od radnych. Rada Miejska poparła także wykonanie budżetu i udzieliła mu absolutorium.

Na czerwcowej sesji Rada Miejska w Czeladzi przyjęła raport o stanie gminy Czeladź za 2018 rok, zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok ubiegły. Radni udzielili także absolutorium z tytułu wykonania budżetu burmistrzowi Czeladzi.

Dochody miasta w 2018 roku wyniosły ponad 147 mln zł, z kolei przychody 6,5 mln zł (100,18 proc.). Wydatki ukształtowały się na poziomie 143,3 mln zł, a rozchody 4,2 mln zł. – Budżet za 2018 rok został zrealizowany znakomicie, dochody wykonano w niemal 100 procentach, a rozchody w prawie 95 proc. Na inwestycje wydano aż 27 mln zł, a zadłużenie miasta spadło – mówi burmistrz Zbigniew Szaleniec.

Czeladzcy radni w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili pracę burmistrza oraz wykonanie budżetu w 2018 roku. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 18 radnych, 3 było przeciw. Sprawozdanie z realizacji budżetu przyjęto przy jednym głosie przeciwnym, a absolutorium przy dwóch głosach przeciwnych.

– Gorąco dziękuję tym wszystkim radnym, którzy dokonali uczciwej oceny, naszej przecież w dużej części, wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta i jego mieszkańców. Dziękuję także wszystkim moim współpracownikom, zarówno tym z kierownictwa jak i tym, którzy zajmują stanowiska najniższego szczebla, bo uzyskane absolutorium i wotum zaufania, to nasz wspólny sukces. Oczywiście dziękuję także mieszkańcom, bo wiem, że w znakomitej większości, możemy liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość, która na co dzień dodają nam sił do ciężkiej pracy, na rzecz naszego wspaniałego miasta – podsumował Zbigniew Szaleniec.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here