Ponad pół miliona mają mieszkańcy Czeladzi do rozdysponowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Propozycje projektów można zgłaszać do 6 października.

W Czeladzi rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Od poniedziałku, 18 września można składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018. W tym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczono dokładnie 526 079,23 zł. – Budżet obywatelski ma dwa podstawowe zadania: zrealizować drobne inwestycje oraz zintegrować środowisko lokalne i pobudzić do wspólnego działania – podkreśla Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania, należące do zadań własnych gminy, m. in. w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, np. budowa, rozbudowa lub remont dróg, chodników, elementów architektury, stanowiących własność miasta, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Propozycje zadań należy zgłaszać w terminie od 18 września do 6 października na formularzu w siedzibie Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta w Czeladzi, kancelarii urzędu, której tymczasową siedzibą jest hala MOSiR, listownie pod adres czeladzkiego magistratu, a także pocztą elektroniczną.

W październiku odbędzie się weryfikacja rzeczowa i finansowa zgłoszonych projektów, następnie będzie można na nie głosować w listopadzie. Następnie, w grudniu mieszkańcy poznają wyniki głosowania.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here