Radni ze Sławkowa uchwalili budżet na 2019 rok. Ponad 9,5 mln zł miasto chce przeznaczyć na inwestycje.

Planowane wydatki całkowite wyniosą prawie 42,3 mln zł. Na miejskie inwestycje przeznaczonych ma zostać ponad 9,5 mln złotych, co stanowi aż 22,5 proc. przyszłorocznego budżetu.

– Gdybyśmy zsumowali wydatki inwestycyjne miasta za ostatnie cztery lata to okazałoby się, że wysokość przyszłorocznych inwestycji osiągnie aż 43 proc. tej kwoty. To pokazuje też skalę wyzwań, przed którymi stoimy. Na ogólną kwotę planowanych inwestycji w wysokości ponad 9,51 mln zł prawie połowa, czyli 4,66 mln zł, to pozyskane przez nas dotacje unijne. W celu realizacji tego planu dodatkowo zaangażujemy ponad 3,3 mln zł z kredytów i pożyczek oraz 1,5 mln zł ze środków własnych Sławkowa – wylicza Rafał Adamczyk, burmistrz miasta.

Wśród zaplanowanych na przyszły rok inwestycji znalazły się m.in. termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, budowa sławkowskiej części Zagłębiowskiego Parku Linearnego i rewitalizacja budynków przy ulicy Kozłowskiej 2, ulicy Michałów 6 oraz adaptacja segmentu B budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

Ponadto, ponad 10 mln zł Sławków przeznaczy w 2019 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Zadania związane z oświatą i wychowaniem to prawie 9,8 mln zł. Wydatki z zakresu transportu i łączności wyniosą 2,2 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową Sławków przeznaczy prawie 1,3 mln zł, a na pomoc społeczną prawie 2,75 mln zł.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here