Niespodzianki nie było, prezydent Będzina Łukasz Komoniewski, podczas sesji Rady Miejskiej, jednogłośnie otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

We wtorek, 13 czerwca w Będzinie odbyła się sesja Rady Miejskiej, a najważniejszym jej punktem było absolutorium dla prezydenta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

Radni po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Będzinie, jednogłośnie udzielili absolutorium prezydentowi Łukaszowi Komoniewskiemu. Tym samym, radni uznali, że budżet został wykonany zgodnie z założonym planem.

Absolutorium dla prezydenta Komoniewskiego - fot. UM Będzin
Absolutorium dla prezydenta Komoniewskiego – fot. UM Będzin

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że ubiegłoroczny budżet to ponad 221 mln złotych dochodów oraz wydatki na poziomie ponad 216 mln złotych.