Jeszcze tylko cztery dni mieszkańcy Sosnowca mogą składać wniosek o dofinansowanie na założenie firmy. Każdy z uczestników ma możliwość uzyskać prawie 50 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności.

Dotacja na rozpoczęcie działalności, roczne wsparcie na pokrycie kosztów prowadzenia firmy, a także bezpłatne szkolenia i doradztwo, to podstawowe formy wsparcia przewidziane dla uczestników projektu „Nowe horyzonty ”.

Każdy z uczestników ma możliwość uzyskać prawie 50 tysięcy złotych na zakup środków niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalność gospodarczej, m.in. samochodu, sprzętu, towaru, a także pokrycia kosztów bieżących takich jak składki ZUS, koszty obsługi księgowej, czy promocji.

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Sosnowca. Władzom miasta zależy bowiem na rozwoju przedsiębiorczości, a w konsekwencji tworzeniu nowych miejsc pracy. Władze Sosnowca wspólnie z Agencją Rozwoju Lokalnego i Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym przedsiębiorczym mieszkańcom rozdadzą po ok. 49 tys. złotych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

– Do projektu mogą zgłaszać się osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo po 30 roku życia. Jeśli do projektu będzie chciała przystąpić osoba bezrobotna, to nie musi być ona zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Warto pokreślić, że osobami biernymi zawodowo są także emeryci i renciści. Również takie osoby, które mają ciekawy pomysł na biznes i chcą być nadal aktywni, mogą skorzystać z oferty – mówi Monika Zając, Dyrektor Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W projekcie zaplanowano 28 miejsc, a dla każdego z uczestników zagwarantowano około 49 tysięcy złotych jako dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

– Wsparcie finansowe będzie przyznawane w dwóch formach – jednorazowego zastrzyku kapitału w wysokości około 25 tysięcy złotych na zakup środków, które są niezbędne do otwarcia firmy, czyli przykładowo samochodu, towaru, komputera, mebli i wyposażania biura, czy miejsca prowadzenia firmy – tłumaczy Anna Kopka, Kierownik projektu. – – Drugą formą wsparcia finansowego jest tzw. wsparcie pomostowe, wypłacane w kwocie 2 tysięcy złotych miesięcznie przez okres nawet 12 miesięcy. Środki te mają pomóc w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa, czyli mają głównie pokrywać koszty stałe prowadzenia firmy, jak ZUSy, czynsz, obsługa księgowa, ale także paliwo, czy promocja – dodaje.

W projekcie przewidziano, poza pomocą finansową, także wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia firmy. Będą także mogli przy wsparciu doradcy przygotować swój biznes plan i zastanowić się, co będzie sfinansowane w ramach wspomnianych wyżej środków dotacji, tak by w sposób optymalny zaplanować wydatkowanie.

Specjaliści do dyspozycji

Uczestnikom, którym uda się rozpocząć działalność, przydzielony zostanie opiekun, który pomoże w prowadzeniu firmy, a także doradzi w zakresie najbardziej efektywnego wykorzystania dotacji. W skomplikowanych kwestiach będą pomagać specjaliści, tacy jak radcy prawni, księgowi, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi. Projekt zakłada, iż każdy uczestnik będzie mógł zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy dowolnego specjalisty.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 sierpnia w Parku Naukowo-Technologicznym.

Skomentuj przez Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here